Praca tymczasowa – nowoczesne podejście czy niebezpieczna pułapka?

Praca tymczasowa – nowoczesne podejście czy niebezpieczna pułapka?

Aktulności Praca

Praca tymczasowa, nazywana również leasingiem pracowniczym, uznawana jest za nietypową formę zatrudnienia. Działalność agencji pracy tymczasowej w Polsce wskazały na dynamiczny rozwój w tym obszarze. W odróżnieniu od powszechnej formy zatrudnienia czas jej wykonywania jest z góry określony oraz stosunek pracy zawierany jest między trzema podmiotami. Czy warto podejmować pracę w takiej formie, jakie są jej zalety, a jakie wady, czym różni się od outsourcingu- odpowiedzi na te pytania znajdziecie poniżej!

Czym jest praca tymczasowa?

Pracę tymczasową można zdefiniować jako wykonywanie pracy dla pracodawcy użytkownika, z zaznaczeniem, że okres jej wykonywania nie może być dłuższy niż wskazany w ustawie, tj. 18 miesięcy w  ciągu kolejnych 36 miesięcy. Definicja ta wskazuje, że przy tej formie zatrudnienia uczestniczą trzy podmioty. Są to: pracodawca, pracownik tymczasowy oraz pracodawca użytkownik. Proces zatrudniania pracownika tymczasowego przebiega więc w dosyć nietypowy sposób. Pracownik zostaje bowiem zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, jednak swoją pracę wykonuje wyłącznie na rzecz pracodawcy użytkownika. Zatrudnienie takie oparte jest na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy cywilnoprawnej.

Charakterystyka pracy tymczasowej

Praca tymczasowa to dość powszechnie używana fraza, ale nie każdy wie, co można przez nią rozumieć. Dla lepszego zrozumienia tego zagadnienia wymienię podstawowe jej cechy:

* trójstronność relacji prawnej- agencje pracy tymczasowej zajmują się kierowaniem pracowników do pracodawcy użytkownika, który sam wyznacza im zadania i kontroluje pracę takiego pracownika, jednak odpowiedzialność za pracownika ponosi agencja

* z góry określony jest czas jej wykonywania- okresowy charakter pracy tymczasowej dotyczy zarówno prac sezonowych związanych z zatrudnieniem w określonej porze roku (np. zbieranie truskawek).

* ma ona też charakter doraźny- gdy jest wykonywana w zastępstwie za innego pracownika (np. podczas urlopu macierzyńskiego)

* ma charakter wynikowy

Jakie są zalety pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa przynosi korzyści pracownikowi, ale przede wszystkim pracodawcy użytkownikowi. Organizacje często decydują się na korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej, ponieważ wówczas nie muszą ponosić kosztów rekrutacji,  czy przeszkolenia pracownika. Firma może szybko zyskać pracownika, zgodnie z oczekiwaniami, nie martwiąc się przy tym zobowiązaniami związanymi z wynagrodzeniem, czy sprawami kadrowymi. Dla pracownika zaś może być szansą na aktywizację zawodową. Pracownik podejmując taką pracę ma możliwość zdobycia umiejętności na różnych stanowiskach, co wzbogaca jego doświadczenie zawodowe.

Jakie są wady pracy tymczasowej?

Praca tymczasowa przynosi pracodawcy użytkownikowi na pewno wiele korzyści. Skoro decyduje się na taką formę zatrudnienia to zazwyczaj ma świadomość, dlaczego warto z niej skorzystać. Jedyną wadą może być obawa braku lojalności ze stronyc takiego pracownika, który wie, że jest to dla niego chwilowe zatrudnienie. Z kolei dla pracownika jest to ryzyko braku przynależności do zespołu, w którym pracuje, co wiąże się z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów, czy budowaniu więzi z innymi. Ta forma zatrudnienia nie daje do końca poczucia bezpieczeństwa, ze względu na swój okresowy charakter. Pracownik taki powinien mieć świadomość, że jest to dla niego okres przejściowy w karierze.

 

Praca tymczasowa a outsourcing

Poruszając tematykę pracy tymczasowej warto wspomnieć o zjawisku outsourcingu. Outsourcing  to nowoczesna strategia zarządzania przedsiębiorstwem.  Żeby odpowiednio zrozumieć to zagadnienie powołam się na jego etymologię. Outsourcing to neologizm pochodzący od słów z języka angielskiego „outside”, „resource” „using” oznaczających kolejno: „na zewnątrz”, „zasoby”, „korzystać”, więc w wolnym tłumaczeniu oznacza, że zasoby jednego przedsiębiorstwa są przekazane zewnętrznemu podmiotowi. Najprościej ujmując polega na przekazaniu komuś z zewnątrz zadań, które nie są bezpośrednio związane z podstawową działalnością firmy.

Widać tutaj podobieństwo łączące outsourcing z pracą tymczasową, mianownikiem jest wynajęcie pracownika, jednak odbywa się to na zupełnie innych zasadach. Partnerem zewnętrznym nie jest agencja pracy tymczasowej a inne przedsiębiorstwo. W przypadku outsourcingu dominujące znaczenie ma rynek usług. Pracę w ramach outsourcingu mogą świadczyć tylko osoby, które są specjalistami w danej dziedzinie. Podobieństwo z pracą tymczasową to krótki okres wykonywania wyznaczonych zadań, czyli tymczasowy charakter. W przypadku dostarczania pracowników w ramach outsourcingu do pracy, zapotrzebowanie na pracowników danej kategorii jest realizowane przez inny podmiot  tylko częściowo, z kolei pracownicy tymczasowi  są zatrudniani na tych samych stanowiskach co pracownicy stali pracodawcy użytkownika.

Regulacje prawne

Jeżeli będziecie zainteresowani podjęciem pracy tymczasowej warto zapoznać się z prawnym przedstawieniem zagadnienia. Regulacje prawne dotyczące tej formy zatrudnienia zawarte są w Ustawie z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Omawiając kwestie prawne dotyczące pracy tymczasowej warto dodać, że regulacje dotyczące tej tematyki znaleźć można również w kodeksie prawa cywilnego, ponieważ istnieje możliwość zawierania umów cywilnoprawnych jeśli chodzi o zatrudnienie tymczasowe.

Sprawdź giełda pracy Ukraińców

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments