Umiejętność słuchania a umiejętność mówienia

Umiejętność słuchania a umiejętność mówienia

Umiejętność słuchania i mówienia to chyba najważniejsze umiejętności społeczne. W naszych relacjach społecznych tak wiele zależy od słów! Po prostu od umiejętności wzajemnej komunikacji. Każda z nas wie, ile nieporozumień i kłótni wynika ze złego zinterpretowania słów drugiej strony! Albo z niedosłyszenia, z niedomówień, z poczucia, że to co ja mówię jest ważniejsze niż to, […]

Czytaj więcej